Ime za forum:  
Lozinka:  
Program kont. med. edukacije  za medicinske sestre-tehničare
Datum  Tema  Predavači
13.1.2010. Uloga med. sestre u zbrinjavanju preloma M. Cvetanović- D.Dugić
20.1.2010. Implementacija palijativnog zbrinjavanja u Sl. kućnog lečenja M. Jovanović-M.Didanović
20.1.2010. Pušenje, alkoholizam, narkomanija A. Belić-S. Karić
27.1.2010. Zdr. vas.rad-sredstvo za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti   M. Lukić-A. Žilić
27.1.2010 Ulcus cruris-tretman u previjalištu Ž. Jovanović-N. Čolaković
10.2.2010. Akutni infarkt miokarda-uloga med. sestre D. Jelić-B. Livić
10.2.2010. Rad med. sestre u ORL kabinetu J. Đotunović-J. Stančić
17.2.2010. Uloga i zadaci med. sestre na hemodijalizi S.Dubajić-V. Jokić
17.2.2010. Rad med. sestre utimu opšte medicine M. Lukić-A. Žilić
Program kont. med. edukacije za med. sestre- babice
     
Datum  Tema Predavač
     
24.2.2010. Rizična stanja u trudnoći M. Vujković-S. Bomeštar
17.3.2010. Planiranje porodice i kontracepcija LJ. Popović-B. Molerović
17.3.2010. Polno prenosive bolesti S. Bomeštar-M. Vujković
24.3.2010. Polni organi žene-higijena i nega LJ. Popović-B. Molerović
24.3.2010. Urgentana stanja u ginekologiji i akušerstvu B. Molerović-Lj. Popović
PROGRAM KONTINUIRANE MED. EDUKACIJE ZA ME. SESTRE PED. SMERA
Datum  Tema Predavač
     
31.3.2010. Ishrana odojčeta N. Damjanović
31.3.2010. Ishrana malog i predškolskog deteta A. Bjelajac
     
PROGRAM KONTINUIRANE MED. EDUKACIJE ZA ZAPOSLENE U STOMATOLOGIJI
Datum Tema Predavači
     
14.4.2010. RTG snimci u stomatološkoj službi LJ. Drakulić
14.4.2010. Značaj pravilne pripreme materijala u stomatologiji Babić G.-S. Pešikan
21.4.2010. Fiksna protetika M. Majstorović-J. Dubajić
21.4.2010. Dužnosti st. sestre prilkom komplikovanih hirurških intervencija C. Bara- Lj. Teofilović
28.4.2010 Uloga stomatološke sestre u rardu sa decom predšk. Uzrasta D. Mićić- J. Tišma
28.4.2010. Izrada totalnih proteza B. Jovanović
12.5.2010. Izrada aktivnih aparata  C. Ivanović
Program kont. med. edukacije  za dijetetičare    
     
     
Datum Tema Predavač
12.5.2010 Ishrana i fizička aktivnost u menopauzi S.Ralić-Maričić
     
12.5.2010. Nutritivne navike gojaznih osoba S.Ralić-Maričić
19.5.2010. Gojaznost kao faktor rizika za hipertenziju kod radnika TE- Morava,Svilajnac M. Bugarski
19.5.2010 Uticaj fizičke aktivnosti na gojaznost i metaboličke parametre M. Bugarski
26.5.2010 Osteoporoza i ishrana B.Jović
26.5.2010 Ishrana u trudnoći B.Jović
     
PROGRAM KONTINUIRANE MED. EDUKACIJE ZA FIZIOTERAPEUTE    
     
     
Datum Tema Predavač
     
16.6.2010. Uloga fizioterapeuta u zauzimanju aktivnog stava obolelog prema bolesti N. Filimonović
16.6.2010. Degenerativna bolest zglobova- gonartroze S. Petrašević
23.6.2010. Degenerativna bolest zglobova- artroza N. Petrović
23.6.2010. Terapja svetlošću Ž. Milićević
30.6.2010. Skolioze I. Ralević
     
     
Progarm kont. med. edukacije za laboratorijske tehničare    
     
Datum  Tema Predavač
     
14.7.2010. Radne procedure u Službi laboratorijske dijagnostke V. Petrović- D. Ercegovčević
14.7.2010 Prprema pacijenata za laboratorijske analize D.Ercegovčević- N. Milovanović
21.7.2010. Značaj laboratorijskog pregleda urina D. Docić-LJ. Žuža
21.7.2010. Laboratorijski testovi za procenu hemostaze LJ. Žuža- Z.Markulić
28.7.2010 Određivanje hematoloških parametara i automatizacija u hematološkoj laboratoriji N. Milovanović- V. Petrović
     
Program kont. med. edukacije za sanitarne tehničare    
     
     
Datum Tema Predavač
     
28.7.2010 Bruceloza M. Pajić
11.8.2010 Salmoneloza M. Pajić
11.8.2010 Lajmska bolest M. Pajić
     
PROGRAM KONTINUIRANE MED. EDUKACIJE ZA RTG. TEHNIČARE    
Datum Tema Predavač
     
22.9.2010 Zaštita pacijenata i profesionalno izloženih lica od jonizujućeg zračenja L. Bara